Skip to content

Instal·lacions en servei

El conjunt d’actuacions dutes a terme fins a la data, es refereixen a uns 56 projectes ja executats, que conformen un conjunt d’instal·lacions, les característiques més rellevants de les quals són
 • 1.736 Connexions
 • 1.379 Connexions en servei
 • 752 explotacions agràries
 • 2 Polígons industrials (Solsona i Olius)
 • 710 Km2 d’ámbit territorial servit
 • 740,850 Km de xarxa de distribuciò en servei
 • 2 u. d’estaciò de tractament (ETAP)
 • 40 u. de dipòsits de distribució
 • 9 u. d’estacions de bombament
 • 48 u. d’estacions de telecontrol
 • 12.977.390 € d’inversió realitzada
fotog1 fotog2 fotog3 etap llera

Captació de Riulacó

Captació del Cardener

ETAP de la Torregassa

ETAP de Llera