Skip to content

Instal·lacions en servei

El conjunt d’actuacions dutes a terme fins a la data, es refereixen a uns 65 projectes ja executats, que conformen un conjunt d’instal·lacions, les característiques més rellevants de les quals són
 • 1.800 Connexions
 • 1.470 Connexions en servei
 • 768 explotacions agràries
 • 2 Polígons industrials (Solsona i Olius)
 • 710 Km2 d’ámbit territorial servit
 • 770,974 Km de xarxa de distribuciò en servei
 • 3 u. d’estaciò de tractament (ETAP)
 • 40 u. de dipòsits de distribució
 • 8 u. d’estacions de bombament
 • 48 u. d’estacions de telecontrol
 • 14.316.704 € d’inversió realitzada
fotog1 fotog2 fotog3 etap llera

Captació de Riulacó

Captació del Cardener

ETAP de la Torregassa

ETAP de Llera