Pla de transformació digital

Hem redactat el pla de transformació digital que permetrà a la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès tenir un full de ruta definit per tal d’actualitzar la infraestructura tecnològica de l’empresa, millorant així la presa de decisions, control de la xarxa d’abastament i comunicació amb l’abonat.

Hi seguirem treballant per incrementar la implantació de telelectura i així tenir un control més exhaustiu dels consums de la xarxa, tenint en compte la situació actual de sequera.