admin

Pla de transformació digital

Hem redactat el pla de transformació digital que permetrà a la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès tenir un full de ruta definit per tal d’actualitzar la infraestructura tecnològica de l’empresa, millorant així la presa de decisions, control de la xarxa d’abastament i comunicació amb l’abonat.

Hi seguirem treballant per incrementar la implantació de telelectura i així tenir un control més exhaustiu dels consums de la xarxa, tenint en compte la situació actual de sequera.

Comunicat adreçat a tots els abonats

La situació actual d’escassetat d’aigua a causa de la greu sequera ens exigeix a tots prendre mesures responsables i estalviar aigua en la mesura del possible. Com a ciutadans, tenim el deure de col·laborar en aquesta tasca vital per al futur del nostre territori.

Des de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès (MAAS), estem treballant activament per gestionar les reserves d’aigua de manera eficient i garantir un subministrament continu. Això requereix un esforç col·lectiu i la consciència de cadascun de nosaltres.

Us convidem a mantenir-vos informats i seguir les restriccions establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en les zones afectades. L’aigua és un recurs valuós que hem de preservar per al benestar de tots i per al manteniment de la vida en els nostres municipis.

Agraïm la vostra comprensió i col·laboració en aquest moment crític. La MAAS treballa incansablement per garantir un futur sostenible i continu en el subministrament d’aigua. Junts, podem superar aquest desafiament i preservar el nostre medi ambient per a les futures generacions.

Decret Llei sequera

El Govern ha aprovat el 28 de febrer de 2023 un decret Llei, publicat al DOGC núm. 8866 de 2 de març de 2023 i que ha entrat en vigor al mateix dia de la seva publicació, per a protegir els abastaments d’aigua, donar rang jurídic per agilitzar tràmits per a les actuacions que s’hagin de dur a terme, a més de dissuadir i penalitzar els possibles incompliments.

El principal objectiu d’aquest Decret Llei se centra en el desplegament de mesures per a garantir l’abastament d’aigua a poblacions, entre elles la recuperació de captacions en desús per a destinar-ne els recursos a l’abastament de poblacions i la requisa temporal de drets d’aprofitament a l’empara de la legislació d’expropiació forçosa en situació d’emergència. En aquest sentit, l’ACA pot ordenar la suspensió de les captacions d’aigua de recursos superficials i subterranis per a usos diferents a l’abastament de població durant un període màxim de 48 hores.

DECRET LLEI 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s’estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l’àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya

Excepcionalitat per sequera (informació)

Restriccions d’aigua a Solsona, Olius, Riner, Clariana de Cardener i Pinós a causa de l’excepcionalitat per la greu sequera. Segueix les mesures i col·labora en l’estalvi d’aigua per garantir el subministrament i preservar el nostre medi ambient

Municipis afectats per la situació d’excepcionalitat

La situació d’escassetat d’aigua i la greu sequera que afecta el nostre territori han tingut un impacte directe en alguns municipis de les conques internes de Catalunya. Actualment, els municipis de Solsona, Olius, Riner, Clariana de Cardener i Pinós són els afectats per aquesta situació d’excepcionalitat.

Les restriccions en l’ús de l’aigua s’han implementat en aquesta àrea com a part de les mesures per fer front a la sequera. És crucial que els habitants i les empreses d’aquests municipis siguin conscients de la importància d’estalviar aigua i de complir amb les restriccions establertes.