Comunicat adreçat a tots els abonats

La situació actual d’escassetat d’aigua a causa de la greu sequera ens exigeix a tots prendre mesures responsables i estalviar aigua en la mesura del possible. Com a ciutadans, tenim el deure de col·laborar en aquesta tasca vital per al futur del nostre territori.

Des de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès (MAAS), estem treballant activament per gestionar les reserves d’aigua de manera eficient i garantir un subministrament continu. Això requereix un esforç col·lectiu i la consciència de cadascun de nosaltres.

Us convidem a mantenir-vos informats i seguir les restriccions establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en les zones afectades. L’aigua és un recurs valuós que hem de preservar per al benestar de tots i per al manteniment de la vida en els nostres municipis.

Agraïm la vostra comprensió i col·laboració en aquest moment crític. La MAAS treballa incansablement per garantir un futur sostenible i continu en el subministrament d’aigua. Junts, podem superar aquest desafiament i preservar el nostre medi ambient per a les futures generacions.