Mancomunitat d’abastament d’aigua del Solsonès

Nota informativa adreçada als abonats situats a la conca de l’Ebre

Els municipis (Castellar de la Ribera, Llobera, Lladurs, Pinell del Solsonès, Biosca i La Molsosa) situats a la conca hidrogràfica de l’Ebre (CHE) es troben fora de l’àmbit d’aplicació del Pla especial de la Sequera (PES), aquest pla contempla un seguit de restriccions en l’ús de l’aigua que són d’aplicació als municipis situats a les conques internes de Catalunya (Clariana de Cardener, Olius, Solsona, Riner i Pinós ).

A les conques de la CHE avui només estan en vigor les recomanacions genèriques que es recullen en el pòster adjunt, SEQUERA recomanacions per a l’ús de l’aigua en els usos urbans a les conques compartides de l’Ebre (pàgina 2).

Aquests municipis de la conca hidrogràfica de l’Ebre es serveixen actualment de la captació de Riulacó, aquesta captació  no té la robustesa de la captació de Cardener que està recolzada per l’embassament de la Llosa del Cavall i per tant aquesta és improbable que arribi a esgotar-se. En previsió d’una possible fallida de Riulacó la MAAS ja disposa d’una instal·lació que permet aportar aigua als municipis de la conca hidrogràfica de l’Ebre des del Cardener. De donar-se aquesta situació els municipis de la conca de l’Ebre restaran automàticament, en el millor dels casos, sotmesos a les restriccions a les que actualment hi estan els municipis de les conques internes, es a dir, les granges hauran de reduir el consum al que determini la normativa especifica per motiu de la sequera. Veure el pòster adjunt, EMERGÈNCIA PER SEQUERA, MESURES FASE 1 (pàgina 3).

Pot donar-se la circumstància de que aquestes restriccions es puguin agreujar, en funció de la situació de les noves limitacions que s’estableixin a les conques internes de Catalunya per tal de garantir el consum de boca.

Per tant cal fer un advertiment a tots els abonats situats a la conca de l’Ebre, de la fragilitat de la captació de Riulacó i de les eventuals i extraordinàries mesures a les que poden restar sotmesos, en una eventual fallida d’aquesta captació.

Cal dir però, que els municipis amb la corresponent concessió administrativa de cabals  tindran en principi garantida la dotació de boca, sempre que l’ACA no limiti aquests cabals provinents de les conques internes.

Febrer de 2024